Predsedništvo

Članovi Predsedništva

Prirodno - matematička i medicinska oblast

Zoran Ognjanović, naučni savetnik, Matematički institut SANU
Branka Vasilјević, naučni savetnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo
Maria Vesna Nikolić, naučni savetnik, Institut za multidisciplinarna istraživanja
Aleksandar Belić, naučni savetnik, Institut za fiziku u Beogradu
Joana Zakševska, naučni savetnik, Institut za opštu i fizičku hemiju
Duško Blagojević, naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković
Mirjana Mihailović, naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković
Milica Marčeta Kaninski, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke Vinča
Žanka Bojić Trbojević, naučni saradnik, Institut za primenu nuklearne energije INEP
Atila Čeki, naučni saradnik, Astronomska opservatorija
Diana Bugarski, naučni savetnik, Institut za medicinska istraživanja

Tehničko - tehnološka i biotehnička oblast

Magdalena Stevanović, naučni savetnik, Institut tehničkih nauka SANU
Đuro Kutlača, naučni savetnik, Institut Mihajlo Pupin
Milan Lukić, naučni saradnik, Institut za voćarstvo
Predrag Banković, naučni savetnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Vesna Đorđević, naučni saradnik, Institut za higijenu i tehnologiju mesa
Nenad Delić, viši naučni saradnik, Institut za kukuruz Zemun polјe
Vladimir Miklič, naučni savetnik, Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Milica Pojić, naučni saradnik, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu
Aleksa Zejak, naučni savetnik, Institut RT - RK
Dragoja Radanović, naučni savetnik, Institut za proučavanje lekovitog bilјa dr Josif Pančić

Društveno - humanistička oblast

Aleksandra Pavićević, viši naučni saradnik, Etnografski institut SANU
Svetlana Šeatović, viši naučni saradnik, Institut za književnost i umetnost
Jelena Stevanović, naučni saradnik, Institut za pedagoška istraživanja
Ivana Stevanović, viši naučni saradnik, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Vera Gudac - Dodić, viši naučni saradnik, Institut za noviju istoriju Srbije
Momčilo Pavlović, naučni savetnik, Institut za savremenu istoriju

 

Predsednik: Duško Blagojević

Potpredsednik za tehničko - tehnološku i biotehničku oblast: Aleksa Zejak

Potpredsednik za društveno - humanističku oblast: Momčilo Pavlović

 

Cancel