Početak

Zajednica instituta Srbije osnovana je 1990. godine, kao sledbenik Stalne konferencije naučnoistraživačkih organizacija obrazovane 1977. godine. Zajednica danas, u skladu sa Zakonom o nauci i istraživanjima, ima veoma važnu ulogu u nauci, kao jedno od tela koja obezbeđuju kvalitet naučnoistraživačkog rada i razvoja naučnoistraživačke delatnosti. Zajednica u svom članstvu ima 68 instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, naučnih i istraživačko–razvojnih instituta. Ovi instituti udruženi su, u skladu sa Zakonom, radi ostvarivanja zajedničkih interesa, razvoja i organizacije naučnoistraživačkog rada, naučnoistraživačke saradnje, međusobnog povezivanja i saradnje sa odgovarajućim oblicima udruživanja u oblasti visokog obrazovanja, razvijanja međunarodne saradnje, negovanja naučne kritike i vrednovanja sopstvenog naučnoistraživačkog rada, usklađivanja nabavke i korišćenja naučnoistraživačke opreme i laboratorijskog prostora i nabavke i korišćenja naučnih publikacija. Takođe, na predlog Zajednice, bira se deo članova drugih najbitnijih tela u nauci: Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj, Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija, Komisije za sticanje naučnih zvanja i Odbora za etiku u nauci.