Ostala dokumenta
2023.
 
 
2022. 

Predlog izmena i dopuna Pravilnika o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja - prilog dopisa Ministarstvu od 14. decembra 2022. godine

Dopis Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacije - dostava Predloga izmena i dopuna Pravilnika o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja od 14. decembra 2022. godine

Dopis ZIS i SANU predsedniku Republike Srbije sa inicijativom za zasebno ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja od 31. avgusta 2022. godine

Dopis ZIS i SANU predsedniku Vlade sa inicijativom za zasebno ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja od 31. avgusta 2022. godine

Dopis Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa inicijativom za produženje roka za podnošenje predloga projekata i komentarima na rad Fonda od 12. 7. 2022. godine

Dopis Fondu za nauku Republike Srbije sa inicijativom za produženje roka za podnošenje predloga projekata i komentarima na rad od 12. 7. 2022. godine

Poslovnik o radu Predsedništva od 23. juna 2022. godine (objavljen 4. 7. 2022.)

Poslovnik o radu Skupštine od 3. 6. 2022. (objavljen 7. 6. 2022.)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu obračuna članarina od 29. marta 2022. godine

Dopis Fondu za nauku Republike Srbije sa primedbama na rad Fonda od 17. 1. 2022. godine

Dopis Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa primedbama na rad Fonda od 17. 1. 2022. godine

Dopis Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa primedbama na rad Fonda od 17. 1. 2022. godine

2021.

Pravilnik o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala od 29.12.2021. (objavljen 30.12.2021.)

Pravilnik o načinu evidentiranja, zaštite i korišćenja elektronskih dokumenata od 29.12.2021. (objavljen 30.12.2021.)

 
 
 

Prilog uz dopise od 27.12.2021. godine - dopis pet instituta-privrednih društava

Prilog uz dopise od 27.12.2021. godine - dopis Ministarstva privrede

Prilog uz dopise od 27.12.2021. godine - upitnik Ministarstva privrede

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020.
 
 
 
 
 
2019.
 
 
 
 
 
 
 
2018.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modeli akata