Kontakt

Kontakt


Zajednica instituta Srbije

Zmaj Jovina 12, Beograd, Srbija
Tel: 011/2635694
e-mail: zis@zis.ac.rs 
 
Dr Duško Blagojević
Predsednik
 
Dr Aleksa Zejak
Potpredsednik
 
Dr Momčilo Pavlović
Potpredsednik
 
Milena Tasić
Sekretar
Tel: 064/6410199
e-mail: milena.tasic@zis.ac.rs

  

Vaša adresa
Tema:
Poruka:

 

PIB: 100035483
Matični broj: 07064748
Žiro račun:
160-454945-31, Banca Intesa a.d.

 

Cancel