Članovi

 

Astronomska opservatorija
Volgina 7, Beograd
direktor: dr Gojko Đurašević
tel. 011/ 2419553, 3088062; fax 011/ 2419553
email: contact@aob.rs
url: www.aob.rs

 

Matematički institut SANU
Kneza Mihaila 36, Beograd
direktor: dr Zoran Ognjanović
tel. 011/ 2630170, 2630485; fax 011/ 186105
email: office@mi.sanu.ac.rs
url: www.mi.sanu.ac.rs

 

Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“
Bulevar Despota Stefana 142, Beograd
direktor: dr Mirjana Mihailović
tel. 011/ 2078300; fax 011/ 2761433
email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs
url: www.ibiss.bg.ac.rs

 

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo
Vojvode Stepe 444a, Beograd
direktor: dr Jelena Begović v.d.
tel. 011/ 3975 744; fax. 011/3975808
email: beogene@imgge.bg.ac.rs
url: www.imgge.bg.ac.rs

 

Institut za primenu nuklearne energije - INEP
Banatska 31b, Zemun
direktor: dr Ljiljana Vićovac-Panić
tel. 011/ 2617255, 2619252; fax 011/ 2618724
email: mail@inep.co.rs
url: www.inep.co.rs

 

Institut za fiziku u Beogradu
Pregrevica 118, Zemun
direktor: dr Aleksandar Bogojević 
tel. 011/ 3713000 fax 011/ 3162190
email: info@ipb.ac.rs
url: www.ipb.ac.rs

 

Institut za nuklearne nauke „Vinča“
Mike Petrovića Alasa 12-14, Beograd - Vinča
direktor: dr Milica Marčeta Kaninski
tel. 011/ 3408101, 3408102;
email: office@vin.bg.ac.rs
url: www.vinca.bg.ac.rs

 

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Njegoševa 12, Beograd
direktor: dr Jasmina Stevanović
tel. 011/ 3640232, 3640227; fax 011/ 3640234
email: ihtm@ihtm.bg.ac.rs
url: www.ihtm.bg.ac.rs 

 

Institut za ispitivanje materijala a.d.
Bulevar Vojvode Mišića 43, Beograd
direktor: dr Vencislav Grabulov
tel. 011/ 2650322; fax 011/3692772
email: office@institutims.rs
url: www.institutims.rs

 

Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“ a.d.
Koste Glavinića 8a, Beograd
direktor: dr Dragan Kovačević
tel. 011/3952000; 011/3690487; fax 011/ 3690823
email: info@ieent.org
url: www.ieent.org

 

Institut tehničkih nauka SANU
Kneza Mihaila 35, Beograd
direktor: akademik Zoran Đurić
tel. 011/ 2636994, 2185437; fax 011/ 2185263
email: its@itn.sanu.ac.rs
url: www.itn.sanu.ac.rs

 

Institut za rudarstvo i metalurgiju
Zeleni bulevar 35, Bor
direktor: dr Mile Bugarin
tel. 030/ 454131, 436826; fax 030/ 435175
email: institut@irmbor.co.rs
url: www.irmbor.co.rs

 

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
Pasterova 14, Beograd
direktor: prof. dr Radan Džodić
tel. 011/ 2067100; fax 011/ 2685300
email: iors@ncrc.ac.rs
url: www.ncrc.ac.rs

 

Institut za kukuruz „Zemun polje“
S. Bajića 1, Zemun polje
direktor: dr Branka Kresović
tel. 011/3756704; fax 011/ 3754994
email: mri@mrizp.rs
url: http://www.mrizp.rs/

 

Institut za voćarstvo
Kralja Petra I 9, Čačak
direktor: dr Milan Lukić
tel. 032/ 221375, 221413; fax 032/ 221391;
email: institut-cacak@eunet.rs
url: www.institut-cacak.org

 

Naučni institut za veterinarstvo Srbije
Vojvode Toze 14, Beograd
direktor: dr Dobrila Jakić-Dimić
tel. 011/ 2851096; fax 011/ 6604020
email: nivs@nivs.rs
url: www.nivs.rs

 

Institut za higijenu i tehnologiju mesa
Kaćanskog 13, Beograd
direktor: dr Vesna Đorđević v.d.
tel. 011/ 2650655, 2650722; fax 011/2651825
email: institut@inmesbgd.com
url: www.inmesbgd.com

 

Institut za zemljište
Teodora Drajzera 7, Beograd
direktor: dr Milan Zdravković
tel. 011/ 2667123; fax 011/ 2667199
email: soils.institute@gmail.com
url: www.soilinst.rs

 

Institut za stočarstvo
Auto put 16, Zemun
direktor: dr Milan Petrović
tel. 011/ 2670541, 3133834; fax 011/ 2670164
email: biotechnology.izs@gmail.com
url: www.istocar.bg.ac.rs

 

Institut za proučavanje lekovitog bilja „Josif Pančić“
Tadeuša Košćuška 1, Beograd
direktor: dr Dragoja Radanović
tel. 011/ 3031650; fax 011/ 3031649
email: institut@mocbilja.rs
url: www.mocbilja.rs

 

Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu
Teodora Drajzera 9, Beograd
direktor: dr Milana Mitrović 
tel. 011/ 2660079; fax 011/ 2669860
email: ndolovac@yahoo.com
url: www.izbis.com

 

Institut za medicinska istraživanja
Bulevar oslobođenja 18, Beograd
direktor: dr Diana Bugarski
tel. 011/ 2684484, 2685788; fax 011/ 2643691
email: info@imi.bg.ac.rs
url: www.imi.bg.ac.rs

 

Institut društvenih nauka
Kraljice Natalije 45, Beograd
direktor: dr Goran Bašić
tel. 011/ 3613856; fax 011/ 3614067
email: basicgoran11@gmail.com
url: www.idn.org.rs

 

Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Kraljice Natalije 45, Beograd
direktor: dr Petar Bojanić
tel. 011/ 2646242; fax 011/ 2646242
email: institut@instifdt.bg.ac.rs
url: www.instifdt.bg.ac.rs

 

Institut za pedagoška istraživanja
Dobrinjska 11, Beograd
direktor: dr Nikoleta Gutvajn
tel. 011/ 2658439; fax 011/ 2658439
email: sekretar@ipi.ac.rs
url: www.ipisr.org.rs

 

Institut za noviju istoriju Srbije
Trg Nikole Pašića 11, Beograd
direktor: dr Mile Bjelajac
tel. 011/ 3398941; fax 011/ 3398613
email: inis@ptt.rs
url: www.inisbgd.co.rs

 

Institut za evropske studije
Trg Nikole Pašića 11, Beograd
direktor: dr Miša Đurković
tel. 011/ 3398891; fax 011/ 3398797
email: office@ies.rs
url: www.ies.rs

 

Institut za međunarodnu politiku i privredu
Makedonska 25, Beograd
direktor: dr Branislav Đorđević
tel. 011/ 3373633, 3373824; fax 011/ 3373835
email: iipe@diplomacy.bg.ac.rs
url: www.diplomacy.bg.ac.rs

 

Institut za uporedno pravo
Terazije 41, Beograd
direktor: dr Vladimir Čolović
tel. 011/ 3232611; fax 011/ 3233213
email: institut@icl.org.rs
url: www.iup.rs

 

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Gračanička 18, Beograd
direktor: dr Ivana Stevanović
tel. 011/ 2625424; fax 011/ 2635799
email: krinstitut@gmail.com
url: www.iksi.ac.rs

 

Institut ekonomskih nauka
Zmaj Jovina 12, Beograd
direktor: dr Jovan Zubović
tel. 011/ 2623055, 2622357; fax 011/ 2181471
email: office@ien.bg.ac.rs
url: www.ien.bg.ac.rs

 

Vizantološki institut SANU
Kneza Mihaila 35, Beograd
direktor: dr Ljubomir Maksimović (d.č. SANU)
tel. 011/ 2637095; fax 011/ 3288041
email: inst.byz@vi.sanu.ac.rs
url: www.byzinst-sasa.rs

 

Arheološki institut
Kneza Mihaila 35, Beograd
direktor: dr Miomir Korać
tel. 011/ 2637191, 2184945; fax 011/ 2180189
email: institut@ai.ac.rs
url: www.ai.ac.rs

 

Institut za književnost i umetnost
Kralja Milana 2, Beograd
direktor: dr Bojan Jović
tel. 011/ 2686036; fax 011/ 2686036
email: bojan.jovic@ikum.org.rs
url: www.ikum.org.rs

 

Muzikološki institut SANU
Kneza Mihaila 35, Beograd
direktor: dr Melita Milin
tel. 011/ 2639033; fax 011/ 2639033
email: musicinst@music.sanu.ac.rs
url: www.music.sanu.ac.rs

 

Institut za srpski jezik SANU
Knez Mihailova 36, Beograd
direktor: dr Sreto Tanasić
tel. 011/ 2180248, 2181383; fax 011/ 2183175
email: isj@isj.sanu.ac.rs
url: www.isj-sanu.rs

 

Etnografski institut SANU
Kneza Mihaila 36, Beograd
direktor: dr Dragana Radojčić
tel. 011/ 2636804, 2636987; fax 011/ 2638011
email: eisanu@ei.sanu.ac.rs
url: www.etno-institut.co.rs

 

Naučni institut za veterinarstvo „Novi Sad“
Rumenički put 20, Novi Sad
direktor: dr Miroslav Ćirković
tel. 021/ 4895333; fax 021/ 518544
email: prijemno@niv.ns.ac.rs
url: niv.ns.ac.rs

 

Institut za pesticide i zaštitu zivotne sredine
Banatska 31b, Beograd
direktor: dr Emil Rekanović
tel. 011/ 3076133; fax 011/ 3076136
email: institut@pesting.org.rs
url: www.pesting.org.rs

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Maksima Gorkog 30, Novi Sad
direktor: prof. dr Jegor Miladinović v.d.
tel. 021/ 4898100; fax 021/ 6621212
email: institut@ifvcns.ns.ac.rs
url: www.nsseme.com

 

Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
Antona Čehova 13, Novi Sad
direktor: dr Saša Orlović
tel. 021/ 540383; fax 021/ 540385
email: ilfe@uns.ac.rs
url: www.ilfe.org

 

Institut za šumarstvo
Kneza Višeslava 3, Beograd
direktor: dr Ljubinko Rakonjac
tel. 011/ 3553355; fax 011/ 2545969
email: ljubinko.rakonjac@forest.org.rs
url: www.forest.org.rs

 

Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ AD
Jaroslava Černog 80, Beograd-Pinosava
generalni direktor: prof. dr Dejan Divac
tel. 011/ 3907976; fax 011/ 3906481
email: office@jcerni.rs
url: www.jcerni.org

 

Institut „Mihajlo Pupin“
Volgina 15, Beograd
direktor: dr Sanja Vraneš
tel. 011/ 6771398, 6772876; fax 011/ 6776583
email: info@pupin.rs
url: www.pupin.rs

 

Institut za ekonomiku poljoprivrede
Volgina 15, Beograd
direktor: dr Jonel Subić
tel. 011/ 6972848; fax 011/ 6972858
email: office@iep.bg.ac.rs
url: www.iep.bg.ac.rs

 

Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu
Cara Lazara 1, Novi Sad
direktor: dr Olivera Đuragić
tel. 021/ 4853792, 4853744
email: olivera.djuragic@fins.uns.ac.rs
url: fins.uns.ac.rs

 

Institut za opštu i fizičku hemiju
Studentski trg 12-16, Beograd
direktor: dr Stevan Blagojević
tel. 011/ 2637569; fax 011/ 2180329
email: sblagojevic@iofh.bg.ac.rs 
url: http://www.iofh.bg.ac.rs/

 

Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
Bulevar Kralja Aleksandra 73, Beograd
direktor: dr Saša Milijić
tel. 011/ 3370091; fax 011/ 3370203
email: igor@iaus.ac.rs
url: www.iaus.ac.rs

 

Ekonomski institut
Kralja Milana 16, Beograd
direktor: Dragan Šagovnović
tel. 011/ 3613417; fax 011/3613037
email:ecinst@ecinst.org.rs
url: www.ecinst.org.rs

 

Institut RT-RK, doo za sisteme zasnovane na računarima
Novi Sad, Narodnog fronta 23a
direktor: dr Nikola Teslić, Milenko Berić
tel. 021/ 4801100; fax 021/ 4801116
email: nv@rt-rk.com
url: www.institut.rt-rk.com

 

Institut za povrtarstvo
Krađorđeva 71, Smederevska palanka
direktor: dr Almir Muhović
tel. 026/ 317170; fax 026/ 317785
email: info@institut-palanka.rs
url: www.institut-palanka.rs

 

Institut za krmno bilje Kruševac
37251 Globoder, Srbija
direktor: dr Zoran Lugić
tel. 037/ 442590; fax 037/ 441295
email: info@ikbks.com
url: www.ikbks.com

 

Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina
Bulevar Franš d'Eperea 86, Beograd
direktor: dr Miroslav Sokić
tel. 011/ 3691722; fax 011/ 3691583
email: z.gulisija@itnms.ac.rs
url: www.itnms.ac.rs

 

Institut za multidisciplinarna istraživanja
Kneza Višeslava 1, Beograd
direktor: dr Sonja Veljović Jovanović
tel. 011/ 3555258; fax 011/ 3055289
email: office@imsi.rs
url: www.imsi.bg.ac.rs 
 
 
Institut za savremenu istoriju
Trg Nikole Pašića 11, Beograd
direktor: dr Predrag Marković
tel. 011/ 3398806; fax 011/ 3398362
email: office@isi.co.rs
url: www.isi.co.rs
 
 
Balkanološki institut SANU
Knez Mihailova 35, Beograd
derektor: dr Dušan Bataković
tel. 011/ 2639830; fax 011/ 2638756
email:  balkinst@bi.sanu.ac.rs
url: www.balkaninstitut.com
 
 
Istraživačko - razvojni institut Lola d.o.o.
Kneza Višeslava 70a, Beograd
direktor: dr Srećko Manasijević
tel. 011/ 2546423, fax 011/ 2544096
email: info@li.rs
url: www.li.rs 
 
 
Institut za primenu nauke u poljoprivredi
Bulevar despota Stefana 68b, Beograd
direktor: dr Rade Jovanović
tel. 011/ 2751622, fax 011/ 2752959
email: admin@psss.rs
url: www.ipn.co.rs
 
 
Vojnotehnički institut
Beograd, Ratka Resanovića 1
Direktor: puk. dr Bojan Pavković
tel. 011/ 2508308; fax 011/ 2508474
email: vti@vti.vs.rs
url:  www.vti.mod.gov.rs
 
 
Vlatacom d.o.o.
Arčibalda Rajsa 51, Beograd
Direktor: Vladimir Cizelj
tel. 011/ 3771100; fax 011/ 3771199
url: www.vlatacom.com
 
 
Institut BioSens
Zorana Đinđića 1, Novi Sad
Direktor: dr Vladimir Crnojević
tel. 021/ 4852526
url: www.biosense.rs 
 
 
Istorijski institut
Kneza Mihaila 36, Beograd
Direktor: dr Srđan Rudić
tel. 011/ 2181589; fax 011/ 2185504
url: http://www.iib.ac.rs/ 
 
 
Institut za političke studije
Svetozara Markovića 36, Beograd
Direktor: dr Živojin Đurić
tel. 011/ 3349204; fax 011/ 3349202
email: ipsbgd@eunet.rs
url: http://www.ipsbgd.edu.rs/index.html
 
 
Institut za strategijska istraživanja
Neznanog junaka 38, Beograd
Direktor: dr Jovanka Šaranović
tel. 011/2063955
url:http://www.isi.mod.gov.rs/ 
 
 
Institut za virusologiju, vakcine i serume Torlak
Vojvode Stepe 458, Beograd
Direktor: dr Vera Stoiljković, v.d
tel. 011/3976674; fax 011/2471838
email: office@torlakinstitut.com
url: http://www.torlakinstitut.com/
 
 
Rudarski institut d.o.o. Beograd
Batajnički put, Beograd
Direktor: dr Milinko Radosavljević
tel. 011/2198112; fax 011/2614632
url:http://www.ribeograd.ac.rs/