Kontakt

Kontakt


Zajednica instituta Srbije

Zmaj Jovina 12, Beograd, Srbija
Tel: 011/2635694; 064/6410199
e-mail: zis@zis.ac.rs 
 
Dr Duško Blagojević
Predsednik
 
Dr Bojan Radak
Potpredsednik
 
Dr Aleksa Zejak
Potpredsednik

 

Dr Momčilo Pavlović
Potpredsednik

  

Vaša adresa
Tema:
Poruka:

 

PIB: 100035483
Matični broj: 07064748
Žiro račun:
160-454945-31, Banca Intesa a.d.

 

Cancel