Statut Zajednice instituta Srbije od 29. marta 2022. godine (objavljen 30. marta 2022. godine)

Prečišćen tekst Statuta Zajednice instituta Srbije od 9. marta 2018. sa izmenama i dopunama od 18. marta 2021. godine

Odluka o izmenama i dopunama Statuta od 18. marta 2021. godine

Statut Zajednice instituta Srbije od 9. marta 2018. godine

Statut Zajednice instituta Srbije br. 27/1 od 23.2.2016. godine (van snage)