2021.
 
Program razvoja instituta iz oblasti društvenih nauka za period 2022-2024. godine
 
Predlog poziva Fonda za nauku Republike Srbije dat od strane Zajednice instituta Srbije
 
Dopis Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u vezi sa predlogom poziva Fonda od 30.7.2021. godine
 
Dopis Fondu za nauku Republike Srbije u vezi sa predlogom poziva od 30.7.2021. godine
 
Odluka o izmeni i dopuni Statuta Zajednice instituta Srbije od 18.3.2021. godine (objavljena 19.3.2021.)
 
Prečišćen tekst Poslovnika o radu Predsedništva utvrđen 22.2.2021.
 
Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Predsedništva od 22.2.2021. (objavljena 24.2.2021.)
 
2020.
 
Dopis Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u vezi sa povećanjem plata iz sopstvenih prihoda od 18.12.2020.
 
Prezentacija o radu Predsedništva u periodu od 2016. do 2019. godine
 
Izveštaj o radu Predsedništva u periodu od 2016. do 2019. godine
 
Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti od 26. 2. 2020. godine (objavljen 10.3.2020. godine)
 
2019.
 
Dopis Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u vezi sa PROMIS-om od 17. avgusta 2019. godine
 
Dopis Fondu za nauku Republike Srbije u vezi sa PROMIS-om od 27. avgusta 2019. godine
 
Dopis Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u vezi sa Evaluacijom od 26. jula 2019. godine
 
Evaluacija naučnih, istraživačko-razvojnih i instituta od nacionalnog značaja od 23. jula 2019. godine
 
Prečišćen tekst Poslovnika o radu Skupštine od 26. februara 2019. godine
 
Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine od 26. februara 2019. godine
 
2018.
 
Dopis Ministarstvu sa primedbama na Nacrt Zakona o nauci i istraživanjima od 28. decembra 2018. godine 
 
Dopis Nacionalnom savetu sa predlogom članova Komisije za sticanje naučnih zvanja od 16. oktobra 2018. godine
 
Dopis Ministarstvu sa ključnim primedbama na Nacrt Zakona o Fondu za nauku RS od 24. septembra 2018. godine
 
Dopis Ministarstvu od 11. septembra 2018. godine
 
Dopis Ministarstvu sa predlogom članova Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija od 19. jula 2018. godine
 
Dopis Ministarstvu u vezi sa sopstvenim prihodima i Zakonom o zaposlenima u javnim službama od 3. aprila 2018. godine
 
Dopis Ministarstvu u vezi sa promenom normiranja za više od 7 autora i formiranje Komisije od 3. aprila 2018. godine
 
Poslovnik Predsedništva od 30. marta 2018. godine
 
2017.
 
Govor predsednika Zajednice dr Duška Blagojevića povodom obeležavanja 40 godina od osnivanja Stalne konferencije naučnoistraživačkih organizacija, preteče Zajednice
 
Dopis Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa primedbama na Predlog pravilnika o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz programa osnovnih i osnovnih usmerenih istraživanja za period 2018.-2019. i programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period 2018.-2019. od 5. oktobra 2017. godine
 
Konačni radni materijal - detaljne primedbe na Pravilnik o finansiranju
 
Konačni radni materijal - opšte primedbe na Pravilnik o finansiranju
 
Početni radni materijal - pristigle primedbe na Pravilnik o finanasiranju_drugi deo
 
Početni radni materijal - pristigle primedbe na Pravilnik o finanasiranju_prvi deo
 
Dopis Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u vezi sa DMT II od 24. jula 2017. godine
 
Dopis Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u vezi sa porezom na imovinu od 30. juna 2017. godine
 
Dopis Ministarstvu finansija u vezi sa porezom na imovinu od 30. juna 2017. godine 
 
Dopis Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo u vezi sa Nacrtom Zakona o visokom obrazovanju od 5. juna 2017. godine
 
Dopis Savetu Univerziteta u Beogradu u vezi sa Nacrtom Zakona o visokom obrazovanju od 5. juna 2017. godine
 
Dopis Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje u vezi sa Nacrtom Zakona o visokom obrazovanju od 5. juna 2017. godine
 
Dopis Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u vezi sa Nacrtom zakona o visokom obrazovanju od 23. maja 2017. godine
 
Dopis Ministarstvu odbrane u vezi sa Predlogom uredbe o oblastima naučnih i drugih istraživanja od značaja za odbranu od 19. aprila 2017. godine
 
Dopis Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u vezi sa Predlogom uredbe o oblastima naučnih i drugih istraživanja od značaja za odbranu od 19. aprila 2017. godine
 
Apel u vezi sa Predlogom uredbe o oblastima naučnih i drugih istraživanja od značaja za odbranu zemlje i o načinu i postupku za izdavanje odobrenja za vršenje tih istraživanja zajedno sa stranim licima ili za potrebe stranih lica od 12. aprila 2017. godine 
 
Odluka Skupštine o članarinama doneta na 18. sednici
 
Dopis Ministarstvu i Nacionalnom savetu od 7. marta 2017. godine
 
Dopis Vladi RS od 3. marta 2017. godine
 
Dopis Ministarstvu od 3. marta 2017. godine
 
Odluka - Kirilo Savić od 22. februara 2017. godine
 
Zaključci Skupštine - formulisani nakon sednice održane 22. februara 2017. godine
 
Poslovnik o radu Skupštine Zajednice instituta Srbije od 22. februara 2017. godine
 
Dopis Ministarstvu u vezi sa matičnim naučnim odborima od 6. februara 2017. godine
 
2016.
 
Dopis Ministarstvu u vezi sa Pravilnikom od 14. decembra 2016. godine
 
Dopisi ministru i državnom sekretaru u vezi sa matičnim naučnim odborima od 7. novembra 2016. godine
 
Otvoreno pismo naučne zajednice o problemima naučnoistraživačkog rada u Srbiji od 17. oktobra 2016. godine
 
Dopis predsedniku Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj od 7. oktobra 2016. godine
 
Dopis predsedniku Vlade Republike Srbije od 5. septembra 2016. godine
 
Dopis ministru prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od 5. septembra 2016. godine
 
Dopis Vladi RS i Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od 31. maja 2016. godine
 
Dopis Vladi Republike Srbije od 19. maja 2016. godine
 
Dopis Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa zahtevom za poništaj Pravilnika od 13. maja 2016. godine
 
Dopis Ministarstvu prosvete nauke i tehnološkog razvoja u vezi sa matičnim naučnim odborima od 27. aprila 2016. godine
 
Predlog Zajednice za određene izmene Akta o finansiranju utvrđen 19. aprila 2016. godine 
 
Pravilnik o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača 
 
Akt o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz programa osnovnih i osnovnih usmerenih istraživanja za ciklus 2016-2020, i programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za ciklus 2016-2019 sa Prilogom
 
Primedbe i predlozi Zajednice u vezi sa predlogom Akta o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz programa osnovnih i osnovnih usmerenih istraživanja za ciklus 2016-2020, i programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za ciklus 2016-2019 sa Prilogom
 
Modeli akata
 
Ovlašćenje za zamenu člana Predsedništva na određenoj sednici